Hlasování

1. VSTUPNÍ ÚDAJE

Zadání rodného čísla je požadováno z důvodu potřeby ověření bydliště ve městě Český Krumlov. Věříme, že jeho zadání je pro hlasující méně obtěžující než vyplňování kombinace údajů jako jméno, příjmení, bydliště, kontaktní telefon. Rodné číslo dále neukládáme a pracujeme již jen s bezvýznamným identifikačním číslem přiděleným navázaným systémem evidence obyvatel. Po zadání vstupního údaje se objeví projekty, pro které můžete hlasovat. Hlasující musí být starší 15 let a může hlasovat pouze jednou.

Hlasování probíhá od 1. do 19. února 2023.

Zpracování osobních údajů ve veřejném zájmu je v souladu s čl. 6 odst. e) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"