Časté otázky

Jak aplikaci používat?

  1. Zaregistrujte se jako nový uživatel na internetových stránkách aplikace na adrese uvedené níže. Uveďte přitom prosím všechny informace včetně adresy. Kontaktní údaje využijeme výhradně pro komunikaci s vámi v rámci tvorby strategického plánu a zadání územního plánu města.  Až budete příště chtít v zadávání pokračovat, tak se již registrovat nemusíte, ale stačí se přihlásit Vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem.
  2. V dalším kroku vás aplikace vyzve k připojení se k území. Vyberte území ORP Český Krumlov.
  3. Přečtěte si stručné pokyny pro práci s mapou a kliknutím na odkaz ZADÁVÁNÍ HODNOT A PROBLÉMŮ můžete začít do mapy kreslit a popisovat, co vnímáte jako důležité. Nápovědu, jak pracovat, naleznete v levém dolním rohu.
  4. Při kreslení i popisu buďte prosím co nejpřesnější. Využívejte ortofotomapu zobrazující detaily, z možnosti kreslících nástrojů vyberte ten, který nejlépe odpovídá tvaru a velikosti toho, co chcete nakreslit. Čím přesněji váš podnět zakreslíte a popíšete, tím snadněji se s ním bude pracovat a tím spíš bude možné ho zapracovat. Pokud bude některý podnět nedostatečně popsán, upozorníme Vás na to e-mailem. Pokud nedostatečný popis nebude doplněn autorem, nebude bohužel možné podnět využít.
  5. Kromě vlastního zadávání podnětů komentujte také podněty ostatních. Pokud chcete zakreslit svůj nový podnět a na daném místě už vidíte kresbu od někoho jiného, nejdřív ověřte, zda se nejedná o to samé, co chcete zakreslit vy. A pokud ano, nekreslete nový prvek, jen doplňte svůj komentář.

O jakou aplikaci se jedná? Kdo garantuje její podobu a obsah?

Aplikace vznikla v rámci projektu TAČR (TD020163) Interaktivní nástroje a metody pro identifikaci a analýzu hodnot a problémů pro územně analytické podklady. Vytvořil ji tým Fakulty životního prostředí ČZU v Praze pod vedením profesora Karla Maiera. Podrobnosti o aplikaci se můžete dozvědět na samostatných stránkách projektu TAČR (TD020163)  http://hodnoty.mapovyportal.cz/.

Jak se mapování hodnot a problémů liší od Hlášení závad, které tu už funguje? A proč je to složitější?

Aplikace na mapování hodnot a problémů je vytvořená tak, aby z ní bylo možné exportovat data v podobě využitelné pro územní plánování. Musí proto splňovat nároky na standardizaci vytvořené v rámci metodiky certifikované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Standardizace zajišťuje, že výstupy z různých míst mají stejnou datovou podobu a tak je snadné je využít pro různé obce i kraje. Lze je také zpracovávat přímo v GIS softwarech, na kterých běží dnes všechny moderní mapové i analytické aplikace.

Co se přesně stane s tím, co do aplikace občané zaznamenají?

Zaznamenané podněty budou základem pro veřejnou diskusi a pomohou při rozhodnutí, na co ve strategickém plánu napřít energii – co chránit, co řešit, co zlepšovat. Budou dále využity při tvorbě zadání územního plánu, aby projektant věděl, co má chránit a co řešit. Dále budou sledovány v rámci územně analytických podkladů, aby byly využívány i při přípravě dalších dokumentů.

Mám pracovat s aplikací, i když plánuji přijít na veřejné plánovací setkání?

Určitě ano. Všechny výstupy z aplikace budou vyexportovány jako základ veřejného zápisu a návrhy přítomných občanů k nim budou doplňovány. Výrazně si tak usnadníte svou účast – doma v klidu si promyslíte, co chcete uplatnit a jaký názor máte na podněty ostatních a navíc přispějete k rychlejšímu průběhu diskuze.

Musím v Českém Krumlově bydlet, abych se mohl do mapování hodnot a problémů zapojit? Co když tu pracuji, město mě zajímá, ale bydlím jinde?

Do mapování se mohou zapojit i lidé, kteří ve městě přímo nebydlí, pokud mají zájem. Určitě tady platí, že víc hlav víc ví.


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"