Hlasování

1. VSTUPNÍ ÚDAJE

Zadání rodného čísla je požadováno z důvodu potřeby ověření bydliště v dotčené městské části. Věříme, že jeho zadání je pro hlasující méně obtěžující než vyplňování kombinace údajů jako jméno, příjmení, bydliště, kontaktní telefon. Rodné číslo dále neukládáme a pracujeme již jen s bezvýznamným identifikačním číslem přiděleným navázaným systémem evidence obyvatel. Po zadání vstupního údaje se objeví projekty, pro které můžete hlasovat. Hlasující musí být starší 16 let a může hlasovat pouze pro projekty v městské části, kde má trvalý pobyt.

Zpracování osobních údajů ve veřejném zájmu je v souladu s čl. 6 odst. e) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


17021000 Image 3
Zpracovávání Strategického plánu města je financováno z prostředků Evropské unie, která v rámci Operačního programu Zaměstnanost poskytla dotaci na projekt "Rozvojová strategie a související dokumenty města Český Krumlov"